Danışmanlık

Günümüzün zorlu rekabet şartlarında şirketinizin kurumsal hedeflerine ulaşmasında, uzman desteğiyle alınan kararlar etkin rol almaktadır. Birçok alanda sahip olduğumuz tecrübemizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

SEA Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, uzman kadromuz ve tecrübemizle geniş kapsamda verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz ile hizmet verdiğimiz kurumların alacakları kararlarda, fırsatların değerlendirilmesinde, ileriye yönelik performans ve büyüme stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında destek oluyoruz.

Ekonomik konjonktürün değişmesi ve yaşanabilecek dalgalanmalar karşısında aldığımız proaktif önlemler ile kurumların mali yapılarını etkin ve verimli kullanmalarını sağlıyor, rekabet piyasasında yerlerini almalarına yardımcı oluyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz her projede uygulanabilir çözümler üretmekte, çözümlerimizi, verilere, gerekçelere dayanarak sunmakta ve şirketlerin yetkinliklerini geliştirmekteyiz.

Hizmetlerimiz

 • Şirket Birleşme ve Bölünmeleri

Şirket birleşmesi, bölünme, şirket satın almaları ve finansal ortaklık işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Şirket Devri ve Satın Almaları

Hizmet verdiğimiz kurumlara, şirket birleşme, devir ve satın alma işlemlerinde global standartlarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Finansal Due Diligince

Şirket satın alma, birleşme ve devir işlemleri, girişim ve risk sermayesi yatırımları, joint venture, proje finansmanı ve diğer özel amaçlı ticari işlemler için özel amaçlı inceleme ve raporlamaya ihtiyaç duyan kurumlarımıza Finansal Due Diligence hizmeti sunuyoruz.

 • TFRS veya VUK’a uygun Muhasebe Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi

Hizmet verdiğimiz kurumlara; uluslararası finansal raporlama standartlarının uygulanması, hesap planlarının TFRS veya VUK’a uygun muhasebe sistemine göre geliştirilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Risk Yönetim Sistemi’nin Kurulması

Risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, sermayedarlar, kuruluş stratejisini belirleyenler, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri ve uzmanlara yol göstermek için sunduğumuz danışmanlık hizmetidir.

 • Etkin Faaliyet Danışmanlığı

Yıllık Faaliyet Raporu’nun oluşturularak finansal bilgilerin kontrolünün sağlanması ve hizmet verilen kurumun istek/ihtiyaçları doğrultusunda uzman ekiplerimiz tarafından sunulan danışmanlık hizmetidir.

 • Yeniden Gözden Geçirme ve Yapılandırma

Finansal durum analizi, finansal tahminler, raporlama tekniklerinin geliştirilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve öneri raporlarının hazırlanması noktasında kurumlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 • Öneri Raporlarının Hazırlanması

Uzman raporlama ekibimiz, hizmet verdiğimiz kurumların ihtiyaçlarına zamanında, doğru ve güvenilir şekilde cevap vermektedir. Bu noktada kurumlarımıza sağladığımız danışmanlık hizmetidir.

 • Muhasebe Politikalarının Etkinliği

Muhasebe politikalarının varlığının sürdürülebilirliği ve etkinliği için profesyonel ekiplerimizce sunduğumuz danışmanlık hizmetidir.

 • Konkordato Danışmanlığı

İcra-İflas Kanunu’nun son değişiklikleri ile konkordato kurumu, şirketlerin ve kefaleti bulunan hissederların ekonomik sıkıntılarının düzeltilmesinde ve ekonomik dalgalanmalara bağlı ani değişikliklerde şirketlerin ve hissedarların korumasını sağlayan bir düzenleme olarak son dönemlerde oldukça tercih edilmektedir.

Amaçlanan, şirketin ekonomik durumunun düzeltilmesi veya korunması olduğu için konkordato olduğundan dikkatli adımların atılması ve en uygun projenin hazırlanması büyük önem teşkil eder.

Bu sebeple konkordato konusunda uzmanlaşmış bir Mali Müşavir, hukukçu veya KGK Bağımsız Denetçisi ile çalışmak tarafların süreci en yüksek fayda ile sürdürmesini sağlar. SEA Bağımsız Denetim A.Ş. olarak konkordato ilan etmeyi düşünen firmaların  mali tablo ve raporları üzerine rapor hazırlanması, şirketlerin niteliğine uygun konkordato projesinin üretilmesi süreçlerini tüm aşamalarıyla birlikte yönetmekteyiz.

Bu kapsamda şirketimizin müşterilerine sunduğu hizmetlerden bazıları;

 • Durum tespiti raporu
 • Son bilanço ve mali tabloların düzenlenmiş olduğu MSGUT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği), BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı) ve TFRS’ ye (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) göre incelenmesi,
 • Konkordato ön projesinin hazırlanması,
 • Konkordato sürecinde alacaklılar toplantılarının yürütülmesi, alacaklıların kazanacağı miktar ve iflas süreci halinde alacaklıların temin edebileceği miktarı gösteren karşılaştırmalı mali tabloların hazırlanması.

Teklif Alın

Daha iyi bir hizmet için Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin